Kraków Zaprasza - strona główna
TRADYCJE
Galeria Krakowa
TRADYCJE KRAKOWA:
Comber

Dni Krakowa

Emaus

Jarmarki

Lajkonik

Procesja Bożego Ciała

Procesja Św. Stanisława

Pucheroki

Rękawka

Sylwester

Szopki

Szopki Wigilijne

Wianki

Święta Wojna

 Wianki


Chociaż wiedza na temat prasłowian jest bardzo skąpa, domniemywać można, że wywodzimy się z kultury, która już w zamierzchłej przeszłości posiadała wiedzę astrologiczną.

Dlatego większość obrządków prasłowiańskich związana była z istotnymi zmianami astrologicznymi, jak na przykład przesilenie letnie.

Podczas uroczystości odprawianych tej nocy, społeczności osad udawały się w odludne i tajemnicze miejsce gdzie w symbolicznym geście zwycięstwa światła nad ciemnościami zapalno wielkie ogniska, śpiewano, tańczono. Dziewczęta puszczały na wodę uplecione z ziół i kwiatów wianki wierząc, że której wianek zostanie przez chłopca wyłowiony, ta znajdzie w tym roku swojego oblubieńca.

Obrzęd ten nazwano Sobótki, czyli miejsce odosobnione.

Po przyjęciu chrześcijaństwa, stare obrządki zastępowano nowymi świętami. Najdłuższy dzień roku dostał za patrona św. Jana Chrzciciela. Ponieważ ludzie jednak nadal świętowali Sobótki, kościół zrezygnował z planów całkowitego zlikwidowania tego pradawnego święta i sprowadził je do ludowego festynu. W Krakowie uroczystości najkrótszej nocy odbywały się nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Dłubnią, Prądnikiem i Wilgą. Na otaczających miasto wzgórzach palono ogromne ogniska.

Po aneksji Krakowa przez Austrię w 1846r. uroczystości sobótkowe nabrały charakteru patriotycznej manifestacji.

W Krakowie tradycja puszczania wianków na Wiśle stopiła się w jedną całość z legendą o Wandzie co nie chciała Niemca.

Od końca XIX w. jedynym miejscem tego święta stało się zakole Wisły pod Wawelem.

Przed pierwszą wojną światową organizacją Wianków zajmowało się towarzystwo gimnastyczne "Sokół".

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Wianki stały się częścią nowo powstałych Dni Krakowa, ponieważ ich termin wypada w okolicach rocznicy lokacji miasta.

Po II wojnie światowej zmieniono je w imprezę pt. "światło i dźwięk" składającą się z dwóch części: spektaklu teatralnego na bulwarach wiślanych i ogni sztucznych.

 Wianki pod Wawelem 2008r.

 Wianki pod Wawelem 2007r.

 Wianki pod Wawelem 2006r.

 Wianki pod Wawelem 2005r.

 

 

Emaus na Salwatorze 2007r.

Emaus na Salwatorze 2004r.

Pochód Lajkonika 2009r.

Pochód Lajkonika 2008r.

Pochód Lajkonika 2007r.

Pochód Lajkonika 2003r.

Procesja Bożego Ciała 2006r.

Procesja Bożego Ciała na Kazimierzu 2005r.

Święto Bożego Ciała w Kościele Bożego Ciała - na Kazimierzu 2004r.

Procesja Świętego Stanisława na Skałkę - 2004r.

Skałka w Krakowie. 750-lecie kanonizacji Św. Stanisława. 2003r.
alt
Święto Rękawki 2009r.
alt
Święto Rękawki 2008r.
alt
Święto Rękawki 2007r.
alt
Święto Rękawki 2006r.
alt
Święto Rękawki 2005r.

Ognie sztuczne oplatajace Wieżę Mariacką na przywitanie Nowego Roku 2006r.

Konkurs Szopek 2007r.

Konkurs Szopek 2006r.

Konkurs Szopek 2005r.

Boże Narodzenie w Krakowskich Kościołach 2005r.

Boże Narodzenie w Krakowskich Kościołach 2004r.
alt
Wianki pod Wawelem 2008r.
alt
Wianki pod Wawelem 2007r.

   

 
Copyright © 2002-2010
www.Krakow.zaprasza.eu
KRAKÓW ZAPRASZA - Krakowski Portal Internetowy
oraz

Fundacja  Promocji  Kultury

Wszystkie prawa zastrzeżone
kontakt